CATEGORIA     A
(Bambini 5-6 anni) 
CATEGORIA B
(Bambini 7-8 anni) 
 1°  Ceriani Samuela   SHEN KUNG FU
2'  Cighetti Andrea    LA ROSA AZZURRA
3'  Graziosi lorenzo   CHIN TAO SHANG PU
 1' Liano Simone            CHING TAO SHANG PU
2' Galeazzo Nicholas      CHING TAO SHANG PU
3' La Rosa Davide          SHEN KUNG FU
CATEGORIA  C
(Bambini 9-11 anni)
CATEGORIA  E
(Bambini 12-14 anni)
 1' Rinaldi Sharon  CHING TAO SHANG PU
2' marchese Giuseppe       SHEN KUNG FU
3' Anzalone Denise            SHEN KUNG FU
 1' Oldani Marco      CHING TAO SHANG PU
2' Bedetti Ilaria        LA ROSA AZZURRA
3' Martinelli Matthias  CHING TAO SHANG PU